ALEXANDER-TEKNIIKKAAlexander-tekniikka on tietoinen ajattelumenetelmä, jonka avulla voit tunnistaa ja purkaa epätarkoituksenmukaisia tottumuksiasi. Siinä ei ole kyse hoidosta tai terapiasta, vaan taidosta, jota voi oppia ja kehittää.

Ihminen on kokonaisvaltainen - mieli ja keho ovat aina sidoksissa toisiinsa. Tavoitteena on jättää itsensä mahdollisimman rauhaan, ilman välitöntä pakkoa reagoida sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin. Näin mieli ja keho voivat toimia mahdollisimman luonnollisesti ja vapaasti.

Alexander-tekniikan keinojen avulla voit saada apua mm. erilaisiin kiputiloihin, kaikenlaiseen liikkumiseen, stressiin, jännittämiseen, äänenkäyttöön, päätetyöhön, fyysisesti kuormittavaan työhön ja muutosten tekemiseen omassa elämässä.

Opetus tapahtuu yksityistunnilla tai pienryhmässä. Opettaja antaa sanallisia ohjeita, samalla hienovaraisesti käsillä ohjaten. Tunneilla tutkitaan itsenkäyttöä (miten olen ja reagoin hetkestä hetkeen) ns. proseduurien avulla. Tutkimista on hyödyllistä tehdä myös kotona itsekseen. Tunnilla tai kurssilla voidaan tutkia myös jotakin oppilasta kiinnostavaa toimintaa, jota varten hän voi ottaa mukaan siihen tarvittavan välineen (esim. soitin, tietokone, kudin ym.) Parhaan hyödyn Alexander-tekniikasta saa kun ottaa sen käyttöön kaikissa toiminnoissa.

Aiheesta lisää
Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry
Tampereen Alexander-tekniikka

Suomenkielistä kirjallisuutta
Gelb Michael J.: Vapaana oppimaan
Päivi Saraste: Suuntana vapaus